HTML-koder

 

Ibland kan det vara nödvändigt att ändra koderna i dina kodmallar. Du kanske vill ändra färg på texten i din meny eller fetstila en länk. Här nedan visar jag några HTML-koder som kan vara bra att använda.

» Ändra färg på texten:
<font color="#färgkod">Text här</font>


» Ändra storlek på texten:
<font size="siffra mellan 1-6">Text här</font>

(1 är minst, 6 är störst)


» Ändra typsnitt på texten:
<font face="namn på typsnittet">Text här</font>


» Text med fetstil:
<b>Text här</b>

eller

<strong>Text här</strong>


» Kursiv text:
<i>Text här</i>

eller

<em>Text här</rm>


» Understrucken text:
<s>Text här</s>

eller

<u>Text här</u>


» Genomstrucken text:
<strike>Text här</strike>


» Bild:
<img src="http://bildlänk">


» Textlänk:
<a href="http://länken">Text här</a>


» Bildlänk:
<a href="http://länken"><img src="http://bildlänk"></a>


» Länk till mail:
<a href="mailto:Din mailadress här">Text här</a>


» Ändra färg på enskild länk:
<a href="http://länken" style="color: #färgkod">Text här</a>


» Öpnna länk i nytt fönster:
<a href="http://länken" target="_blank">Din text</a>


» Radbyte:
<br>

eller
<br />


» Centrera text:
<div align="center">Text här</div>

eller

<center>


» Högerjustera text:
<div align="right">Text här</div>


» Vänsterjustera text:
<div align="left">Text här</div>


» Mellanrum:
&nbsp;


Centrera din blogg eller flytta den till höger/vänster

 
För att ändra positionen på din blogg går du in på stilmallen.
Klicka på kugghjulet uppe i menyn när du är inloggad på blogg.se, välj sedan "Design" och därefter "Redigera stilmall". Stilmallarna ser olika ut beroende på vilket tema du använder, guiden här nedan visas med temat "Author".


Det är det lila-markerade stycket vi ska redigera när vi vill ändra bakgrunden för bloggen, nämligen "wrappern". I wrappern finns hela din blogg, vill säga content (inläggsrutan), side (menyn) och header (sidhuvudet).

Det finns lite olika sätt att centrera din blogg, men jag rekommenderar er att använda koden här över. Den har fungerat bäst för mig alla gånger beroende på vilken stillmall jag använt. Jag anväder dock oftast "Author" när jag designar på Blogg.se.

Men, man kan även ta bort margin: 0 auto 20px auto; och sätta dit float: center;. Om du sedan istället vill ha din blogg till höger/vänster ändrar du antingen till float: left; (till vänster) eller float: right; (till höger).

Ändra din bakgrund till en bild eller annan färg

För att ändra bakgrunden på din blogg går du in på stilmallen.
Klicka på kugghjulet uppe i menyn när du är inloggad på blogg.se, välj sedan "Design" och därefter "Redigera stilmall". Stilmallarna ser olika ut beroende på vilket tema du använder, guiden här nedan visas med temat "Author".
 
Det är det lila-markerade stycket vi ska redigera när vi vill ändra bakgrunden för bloggen.
Du lägger istället till "background: url(http://länktillbilden) repeat-y;" för "background: #fff;".

Koden ska alltså se ut såhär när du är klar:

body {
background: url(http://länktillbilden) repeat-y;
}

Repeat-y betyder att bilden upprepas neråt. Du kan ändra detta till antingen repeat-x, då de upprepas i sidled, (åt höger), no-repeat, då den inte upprepas alls eller fixed, vilket innebär att bakgrunden är fast.

Om du istället bara vill ändra färg på bloggen så byter du ut #fff; vid background till en annan färgkod. #ccc för ljusgrå eller #000 för svart, exempelvis. Då ska koden se ut såhär istället:

body {
background: #ccc;
}

Om du inte kan din färgkod i huvudet så ta gärna hjälp utav en färgkarta. Här har du en.